Perinnöllisyys


Ihmeellinen internet! Olen selvitellyt mastiffien kystinuriaa ja päässyt hieman eteenpäin. Monilla ihmisillähän on se käsitys, että sairaudet periytyvät aina yksinkertaisesti eli alleelit (geenin kopio) ovat joko resessiivisiä tai dominantteja ja yksilö on joko sama- (homotsygootti) tai eriperintäinen (heterotsygootti) jonkin sairauden suhteen. Kystinuria ei periydy näin. Simppeli esimerkki on vaikka irskien […]

Onko mastiffien kystinuria samanlainen kuin irskien?


What you propably didn’t know about Irish Terrier colour Irish Terriers are not red. They are sable coloured, which means they usually have some black hair at some point of their life, at least in puppyhood. The colour is the same as in Collies, Afghan Hounds, ”red” Dachshunds etc. And […]

Irish Terriers are not red